ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 61
Data ogłoszenia
2012-08-16
Termin składania ofert / wniosków
2012-08-31 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór banku udzielającego długoterminowego kredytu w kwocie 700 000,- PLN
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 1.3 MiB)
 • SIWZ (PDF, 4.6 MiB)
 • Oferta- wzór (DOC, 30.5 KiB)
 • Oświadczenia - wzór (DOC, 33.5 KiB)
 • Bilans Jednostki Budżetowej 2011 (PDF, 1.7 MiB)
 • Bilans Skonsolidowany 2011 (PDF, 1 MiB)
 • Bilans z wykonania budżetu 2011 (PDF, 789.3 KiB)
 • Rachunek zysków i strat jednostki 2011 (PDF, 1 MiB)
 • Rb-27S Sprawozdanie roczne 2011 (PDF, 4.9 MiB)
 • Rb-Z Sprawozdanie roczne 2011 (PDF, 1013.8 KiB)
 • Opinia RIO (kredyt) (PDF, 1.7 MiB)
 • Opinia RIO o planowanej kwocie długu (PDF, 1.8 MiB)
 • Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej (PDF, 1.8 MiB)
 • Opinia RIO o projekcie WPF (PDF, 2 MiB)
 • Opinia RIO o sprawozdaniu rocznym za 2011r (PDF, 2.8 MiB)
 • Rb-27S II kwartał 2012 (PDF, 4.7 MiB)
 • Rb-N II kwartał 2012 (PDF, 1006.4 KiB)
 • Rb-NDS II kwartał 2012 (PDF, 1007.6 KiB)
 • Rb-Z II kwartał 2012 (PDF, 1 MiB)
 • RB-NDS sprawozdanie roczne 2011 (PDF, 897.7 KiB)
 • Rb-N sprawozdanie roczne 2011 (PDF, 937.1 KiB)
 • Rb-28S II kwartał 2012 (ZIP, 1.4 MiB)
 • Rb-28S roczne 2011 (ZIP, 1.5 MiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ nr 1 (PDF, 325.6 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ nr 2 (PDF, 504 KiB)
 • Uchwała w sprawie zmiany WPF (PDF, 2.1 MiB)
 • Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS (PDF, 562.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty na wybór banku udzielającego długoterminowego kredytu w kwocie 700 00,-PLN (PDF, 274.7 KiB)
Lp 62
Data ogłoszenia
2012-08-09
Termin składania ofert / wniosków
2012-08-24 08:40:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z ujęciem z lokalnej studni głębinowej wraz z SUW dla miejscowości Górka
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOCX, 112.8 KiB)
 • dokumentacja projektowa- sieć i przyłącza (PDF, 54.2 KiB)
 • dokumentacja projektowa- sieć i przyłącza (PDF, 159.9 KiB)
 • dokumentacja projektowa- sieć i przyłącza (PDF, 54.8 KiB)
 • dokumentacja projektowa- zbiornik SUW (PDF, 174.9 KiB)
 • dokumentacja projektowa- zbiornik SUW (PDF, 10.1 KiB)
 • dokumentacja projektowa- zbiornik SUW (PDF, 13.6 KiB)
 • dokumentacja projektowa- zbiornik SUW (PDF, 101.5 KiB)
 • dokumentacja projektowa- zbiornik SUW (PDF, 505.8 KiB)
 • dokumentacja projektowa- zbiornik SUW (PDF, 161.3 KiB)
 • dokumentacja projektowa- zbiornik SUW (PDF, 161.3 KiB)
 • dokumentacja projektowa- zbiornik SUW (PDF, 95.8 KiB)
 • dokumentacja projektowa- zbiornik SUW (PDF, 255.9 KiB)
 • dokumentacja projektowa- zbiornik SUW (PDF, 255.9 KiB)
 • dokumentacja projektowa- zbiornik SUW (PDF, 145.6 KiB)
 • dokumentacja projektowa- zbiornik SUW (PDF, 108.9 KiB)
 • dokumentacja projektowa- zbiornik SUW (PDF, 111.5 KiB)
 • dokumentacja projektowa- zbiornik SUW (PDF, 107.2 KiB)
 • dokumentacja projektowa- zbiornik SUW (PDF, 293.2 KiB)
 • dokumentacja projektowa-przyłącze kanalizacyjne-SUW (PDF, 83.1 KiB)
 • dokumentacja projektowa-przyłącze kanalizacyjne-SUW (PDF, 505.8 KiB)
 • dokumentacja projektowa-przyłącze kanalizacyjne-SUW (PDF, 141.2 KiB)
 • dokumentacja projektowa-przyłącze kanalizacyjne-SUW (PDF, 141.6 KiB)
 • dokumentacja projektowa-przyłącze kanalizacyjne-SUW (PDF, 276.4 KiB)
 • dokumentacja projektowa-przyłącze kanalizacyjne-SUW (PDF, 278 KiB)
 • dokumentacja projektowa- zjazd z drogi (PDF, 69.4 KiB)
 • dokumentacja projektowa- zjazd z drogi (PDF, 505.8 KiB)
 • dokumentacja projektowa- zjazd z drogi (PDF, 145.9 KiB)
 • dokumentacja projektowa- zjazd z drogi (PDF, 289 KiB)
 • dokumentacja projektowa- technologia ujęcia i uzdatniania wody (DOC, 470.2 KiB)
 • dokumentacja projektowa- branża elektryczna (PDF, 4.1 MiB)
 • dokumentacja projektowa- branża elektryczna (JPG, 1 MiB)
 • dokumentacja projektowa- branża elektryczna (JPG, 351.2 KiB)
 • dokumentacja projektowa- branża elektryczna (JPG, 734 KiB)
 • dokumentacja projektowa- branża elektryczna (JPG, 820.8 KiB)
 • Specyfikacja tech. wykonania i odbioru robót- sieć i przylącza (PDF, 220.7 KiB)
 • Specyfikacja tech. wykonania i odbioru robót- sieć i przylącza (DOC, 80 KiB)
 • Specyfikacja tech. wykonania i odbioru robót- sieć i przylącza (PDF, 210.8 KiB)
 • przedmiar robót- sieć i przylącza (PDF, 101.7 KiB)
 • przedmiar robót- ujęcie ze studni i budynek SUW (PDF, 166.6 KiB)
 • przedmiar robót- renowacja studni (PDF, 37.7 KiB)
 • strona tytułowa do przedmiaru-technologia (PDF, 40.5 KiB)
 • strona tytułowa do przedmiaru-ujęcie ze studni (PDF, 34.2 KiB)
 • przedmiar robót- branża elektryczna (DOC, 26 KiB)
 • przedmiar robót- branża elektryczna (XLS, 37 KiB)
 • przedmiar robót- branża elektryczna (XLS, 25.5 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ Nr 1 (DOC, 25.5 KiB)
 • Rysunki - sieć wodociągowa (ZIP, 5.5 MiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ nr 2 (DOC, 36 KiB)
 • Kosztorys pomocniczy - zał. do wyjaśnień nr 2 (XLS, 753 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ nr 3 (DOC, 33 KiB)
 • Schemat Technologiczny Stacji Uzdatniania Wody Górka (PDF, 407.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty na wykonanie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Górka (PDF, 597.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji