ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-12-29
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich - Publicznego Przedszkola w Lipinkach Łużyckich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 134.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 713.6 KiB)
 • załącznik nr 1 do SWZ PFU (PDF, 301.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ Audyt (PDF, 4.4 MiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ (DOCX, 52.1 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ (DOCX, 28.3 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 31.1 KiB)
 • załącznik nr 5a do SWZ (DOCX, 27.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 26 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ (DOCX, 32.8 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ (DOCX, 26.7 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ (DOCX, 42.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do PFU - Rzut parteru (PDF, 232 KiB)
 • Załącznik nr 2 do PFU - Rzut piwnicy (PDF, 124.6 KiB)
 • Identyfikator postępowania na miniPortalu(1) (DOCX, 10.5 KiB)
 • Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania (PDF, 532.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 587.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 424.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku (PDF, 66.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-12-19
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipinki Łużyckie i jej jednostek organizacyjnych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 138.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 2.1 MiB)
 • załączniki 1-3,5-11 (ZIP, 141.9 KiB)
 • załącznik-04-wzór umowy (PDF, 424.4 KiB)
 • Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 438 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 220.2 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 152.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 2 MiB)
 • zalaczniki1-3,5-12 (ZIP, 358.9 KiB)
 • załącznik -04- wzór umowy (PDF, 896 KiB)
 • Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 439.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 437.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 451 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 65.1 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-12-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-16 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 152.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 2 MiB)
 • załączniki 1-3, 5-11 (ZIP, 158.5 KiB)
 • załącznik -04- wzór umowy (PDF, 895.8 KiB)
 • załącznik-12-regulamin utrzymania czystości (PDF, 216.4 KiB)
 • Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 439.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 438 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 447.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-12-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipinki Łużyckie i jej jednostek organizacyjnych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 139.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 2.1 MiB)
 • załączniki 1-3,5-11 (ZIP, 141.9 KiB)
 • zalacznik-04-wzór umowy (PDF, 424.4 KiB)
 • Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 438.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 214.7 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-12-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy szkolne dzieci i młodzieży na podstawie miesięcznych biletów do placówek oświatowych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w roku kalendarzowym 2023
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 138.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 868.9 KiB)
 • załączniki od 1 do 9 (ZIP, 201.2 KiB)
 • zał. 10 PPUMOWY (PDF, 624.4 KiB)
 • zał. 11 FORMULARZ asortymentowo-cenowy (XLSX, 14.3 KiB)
 • wyjaśnienia do pytań (PDF, 528.6 KiB)
 • SWZ1 (PDF, 869 KiB)
 • zał. 10 PPUMOWY1 (PDF, 624.4 KiB)
 • Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 509.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 515.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 525.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 64.3 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-12-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich - Publicznego Przedszkola w Lipinkach Łużyckich
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 134.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 579.9 KiB)
 • załącznik nr 1 do SWZ PFU (PDF, 301.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ Audyt (PDF, 4.4 MiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ (DOCX, 50.5 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ (DOCX, 28.5 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 29.8 KiB)
 • załącznik nr 5a do SWZ (DOCX, 27.9 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 26.6 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ (DOCX, 31.3 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ (DOCX, 27.4 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ (DOCX, 39.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do PFU - Rzut parteru (PDF, 232 KiB)
 • Załącznik nr 2 do PFU - Rzut piwnicy (PDF, 124.6 KiB)
 • wyjaśnienie do pytań (PDF, 529.7 KiB)
 • Protokół przedszkole (PDF, 2.1 MiB)
 • Wyjaśnienie do pytań 2 (PDF, 512.1 KiB)
 • Modyfikacja 1 (PDF, 598.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 38.6 KiB)
 • Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 237.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 518.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 598.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 56.3 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-11-28
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 139.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 2.1 MiB)
 • zalaczniki 1-3, 5-10 (ZIP, 125.6 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 833.6 KiB)
 • Wyjaśnienia do pytań (PDF, 612.8 KiB)
 • Załącznik -04- wzór umowy po zmianach (PDF, 834.7 KiB)
 • Kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 212.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 437 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 451.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 66.1 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-10-12
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych w ramach projektu grantowego: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 90.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • zalacznik-1-3, 5-6 (ZIP, 147.2 KiB)
 • zalacznik-04-wzor umowy (PDF, 535.8 KiB)
 • Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 220.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 331 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 985.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 66 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-08-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 157.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • zalaczniki-1-3, 5-10 (ZIP, 133.8 KiB)
 • zalacznik-04-umowa (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 11 (ZIP, 25.3 KiB)
 • Załącznik Nr 12 (ZIP, 21.5 MiB)
 • Załącznik nr 13 do SWZ -Szczegółowa specyfikacja techniczna (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 14 - identyfikator postepowania (DOC, 26 KiB)
 • Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 253.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 495.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 778.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 87 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji