ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-12-19
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipinki Łużyckie i jej jednostek organizacyjnych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 138.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 2.1 MiB)
 • załączniki 1-3,5-11 (ZIP, 141.9 KiB)
 • załącznik-04-wzór umowy (PDF, 424.4 KiB)
 • Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 438 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 220.2 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-12-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-16 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 152.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 2 MiB)
 • załączniki 1-3, 5-11 (ZIP, 158.5 KiB)
 • załącznik -04- wzór umowy (PDF, 895.8 KiB)
 • załącznik-12-regulamin utrzymania czystości (PDF, 216.4 KiB)
 • Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 439.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 438 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 447.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-12-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipinki Łużyckie i jej jednostek organizacyjnych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 139.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 2.1 MiB)
 • załączniki 1-3,5-11 (ZIP, 141.9 KiB)
 • zalacznik-04-wzór umowy (PDF, 424.4 KiB)
 • Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 438.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 214.7 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-12-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich - Publicznego Przedszkola w Lipinkach Łużyckich
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 134.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 579.9 KiB)
 • załącznik nr 1 do SWZ PFU (PDF, 301.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ Audyt (PDF, 4.4 MiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ (DOCX, 50.5 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ (DOCX, 28.5 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 29.8 KiB)
 • załącznik nr 5a do SWZ (DOCX, 27.9 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 26.6 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ (DOCX, 31.3 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ (DOCX, 27.4 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ (DOCX, 39.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do PFU - Rzut parteru (PDF, 232 KiB)
 • Załącznik nr 2 do PFU - Rzut piwnicy (PDF, 124.6 KiB)
 • wyjaśnienie do pytań (PDF, 529.7 KiB)
 • Protokół przedszkole (PDF, 2.1 MiB)
 • Wyjaśnienie do pytań 2 (PDF, 512.1 KiB)
 • Modyfikacja 1 (PDF, 598.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 38.6 KiB)
 • Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 237.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 518.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 598.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 56.3 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-07-20
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-04 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 157.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • zalacznik-1-3, 5-10 (ZIP, 133.8 KiB)
 • zalacznik-04-umowa (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 11a do SWZ - Poglądowy przedmiar robót Łączna (XLSX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 11b do SWZ - Poglądowy przedmiar robót Słoneczna (XLSX, 15.3 KiB)
 • Załącznik Nr 12 cz.1 (ZIP, 10.8 MiB)
 • Załącznik Nr 12 cz.2 (ZIP, 10.7 MiB)
 • Załącznik nr 13 do SWZ -Szczegółowa specyfikacja techniczna (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 14 - identyfikator postepowania (DOC, 26 KiB)
 • Kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 250.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 337.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu zamówienia (PDF, 316.4 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-06-30
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 157.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • zalacznik-04-umowa (PDF, 1.3 MiB)
 • zalaczniki-1-3, 5-10 (ZIP, 133.8 KiB)
 • Załącznik nr 11a do SWZ - Poglądowy przedmiar robót Łączna (XLSX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 11b do SWZ - Poglądowy przedmiar robót Słoneczna (XLSX, 15.3 KiB)
 • Załącznik Nr 12 cz.1 (ZIP, 10.8 MiB)
 • Załącznik Nr 12 cz.2 (ZIP, 10.7 MiB)
 • Załącznik nr 13 do SWZ -Szczegółowa specyfikacja techniczna (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 14 - identyfikator postepowania (DOC, 25.5 KiB)
 • kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć (PDF, 442.4 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 456.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 379.8 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-01-07
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i przebudowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Pietrzykowie w Gminie Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 262.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 668.7 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 32.3 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 15.1 MiB)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 765.8 KiB)
 • Klauzula informacyjna -przesłanka przepis prawa (PDF, 83.3 KiB)
 • Uzupełnienie dokumentacji projektowej (ZIP, 3 MiB)
 • Informacja o zmianie treści SIWZ (PDF, 193.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 314.7 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 152.3 KiB)
 • INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT (PDF, 133.2 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 470.3 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2018-12-17
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-31 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i przebudowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Pietrzykowie w Gminie Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 262 KiB)
 • SIWZ (PDF, 663.4 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 32.3 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 15.1 MiB)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 765.8 KiB)
 • Klauzula informacyjna -przesłanka przepis prawa (PDF, 83.3 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 187 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 217 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 196.9 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2018-12-12
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Skateparku w miejscowości Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 250.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 645.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - projekt budowlany (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 2 - przedmiar (PDF, 194.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 1.4 MiB)
 • Klauzula informacyjna -przesłanka przepis prawa (PDF, 83.3 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 133.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 256 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2017-11-06
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy szkolne dzieci i młodzieży na podstawie miesięcznych biletów do placówek oświatowych na terenie gminy Lipinki Łużyckie w roku 2018
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 278.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 651.7 KiB)
 • Załącznik do SIWZ (RTF, 271 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 424.7 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 375.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniu (PDF, 364.2 KiB)