ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2019-03-06
Data rozstrzygnięcia
2019-03-21
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i przebudowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Pietrzykowie w Gminie Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 12
Data ogłoszenia
2018-12-31
Data rozstrzygnięcia
2019-01-15
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Skateparku w miejscowości Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 13
Data ogłoszenia
2018-12-12
Data rozstrzygnięcia
2018-12-12
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy szkolne dzieci i młodzieży na podstawie miesięcznych biletów do placówek oświatowych na terenie gminy Lipinki Łużyckie w roku 2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 14
Data ogłoszenia
2018-06-27
Data rozstrzygnięcia
2018-07-24
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Zajączku w Gminie Lipinki Łużyckie – etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 350.1 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2018-05-23
Data rozstrzygnięcia
2018-06-21
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 491.3 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2017-11-23
Data rozstrzygnięcia
2017-12-19
Tytuł zamówienia publicznego
DOWOZY SZKOLNE DZIECI I MŁODZIEŻY NA PODSTAWIE MIESIĘCZNYCH BILETÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE W ROKU 2018
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienmie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 706.4 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2017-07-17
Data rozstrzygnięcia
2017-11-22
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci elektrycznej nN-0,4kV oświetlenia drogowego na terenie m.Lipinki Łużyckie, ul. Łączna i ul. Piaskowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 758.5 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2017-06-22
Data rozstrzygnięcia
2017-11-22
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie remontu nawierzchni dróg w Gminie Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.9 MiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2017-05-19
Data rozstrzygnięcia
2017-06-13
Tytuł zamówienia publicznego
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 407.4 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2017-01-23
Data rozstrzygnięcia
2017-02-14
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do złożenia ofert ,,Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych pod budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Lipinki Łużyckie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze oferty (PDF, 657.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji