ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-12-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dowozy szkolne dzieci i młodzieży na podstawie miesięcznych biletów do placówek oświatowych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w roku 2022
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 146.9 KiB)
 • SWZ (ZIP, 975.5 KiB)
 • informacja nr 1 (PDF, 207.9 KiB)
 • SWZ - zmiana (PDF, 551.5 KiB)
 • INFORMACJA nr 2 (PDF, 203.4 KiB)
 • Informacja nr 3 (PDF, 206 KiB)
 • Informacja nr 4 (PDF, 553.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-12-03
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-13 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 125.1 KiB)
 • Załączniki (DOCX, 33.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 1 MiB)
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 467.3 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 481.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 578.8 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-11-25
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-03 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 347.8 KiB)
 • Załączniki (DOCX, 37.5 KiB)
 • Załączniki (PDF, 611.6 KiB)
 • Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie (PDF, 419.6 KiB)
 • INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJACY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA (PDF, 213.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 627.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 580.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 65.3 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-11-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 273.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 755.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOCX, 37.9 KiB)
 • PFU 2020r (ZIP, 8.6 MiB)
 • Studnia nr 4 SUW Lip. Łuż (ZIP, 4.8 MiB)
 • TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI (PDF, 281.3 KiB)
 • TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI (PDF, 456.9 KiB)
 • TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI (PDF, 479.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 95.3 KiB)
 • TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI (PDF, 301.4 KiB)
 • INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT (PDF, 347.8 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 545.8 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 483.1 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-11-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 259.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 685.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOCX, 42.2 KiB)
 • INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT (PDF, 166.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 415 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-10-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Lipinki Łużyckie w terminie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 259.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 747 KiB)
 • Załączniki do instrukcji dla wykonawców (DOC, 297.5 KiB)
 • TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI (PDF, 3.5 MiB)
 • Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (PDF, 248.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 67.2 KiB)
 • SIWZ PO ZMIANACH (PDF, 579.6 KiB)
 • INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT (PDF, 268.9 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 455.4 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-10-12
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Zajączku na działce nr 230/1 – etap II roboty wykończeniowe”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE (PDF, 253.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 616.3 KiB)
 • Branża ogólnobuwlana (ZIP, 1.1 MiB)
 • Branża sanitarna (ZIP, 6.3 MiB)
 • Branża elektryczna (ZIP, 931.2 KiB)
 • przedmiar budowlany (PDF, 1.7 MiB)
 • INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT (PDF, 383.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 552.2 KiB)
 • ogłoszenie (PDF, 180.5 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-09-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pietrzyków, Gmina Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 242.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 505.9 KiB)
 • Pietrzyków do nr 44 (ZIP, 7.3 MiB)
 • Pietrzyków od nr 24 (ZIP, 12 MiB)
 • załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOCX, 22.9 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 357.2 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 520.8 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-09-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-29 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA WYBÓR PODMIOTU, KTÓRY ZORGANIZUJE NABYCIE LUB NABĘDZIE NA RACHUNEK WŁASNY OBLIGACJE EMITOWANE PRZEZ GMINĘ LIPINKI ŁUŻYCKIE W LATACH 2020 I 2021 WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW POSTĘPOWANIA
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o postępowaniu (PDF, 4.4 MiB)
 • Formularz oferty cenowej (DOCX, 84.6 KiB)
 • Oświadczenie oferenta (DOCX, 80.2 KiB)
 • Obligacje Uchwała RG (PDF, 774 KiB)
 • Opinia RIO o projekcie budżetu na 2020 rok (PDF, 1007.6 KiB)
 • Obligacje Opinia RIO (PDF, 2 MiB)
 • Opinia RIO o projekcie WPF 2020-2025 (PDF, 983.6 KiB)
 • Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu 2020 (PDF, 612.9 KiB)
 • Opinia RIO o sprawozdaniu za 2019 rok (PDF, 1.7 MiB)
 • Rb-27S II kwartał 2020 GMINA (PDF, 602.8 KiB)
 • Rb-Z II kwartał 2020 GMINA (PDF, 102 KiB)
 • Rb-NDS II kwartał 2020 GMINA (PDF, 160.9 KiB)
 • Rb-28S II kwartał 2020 GMINA (PDF, 1 MiB)
 • Rb-N II kwartał 2020 GMINA (PDF, 263.7 KiB)
 • WPF XVI.112.2020 (PDF, 4.5 MiB)
 • Sprawozdanie finansowe za 2019 rok (PDF, 21.1 MiB)
 • Rb-N IV 2017 GMINA KOR 1 (PDF, 264.5 KiB)
 • Rb-N IV kwartał 2019 GMINA (PDF, 263.4 KiB)
 • Rb-Z IV 2017 GMINA (PDF, 105.6 KiB)
 • Rb-Z IV kwartał 2019 GMINA (PDF, 104.8 KiB)
 • Rb-N IV kwartał 2018 GMINA (PDF, 104.8 KiB)
 • Rb-Z IV kwartał 2018 GMINA (PDF, 105.2 KiB)
 • Opinia RIO o sprawozdaniu za 2018 r. (PDF, 1.9 MiB)
 • SG-01 (PDF, 1.3 MiB)
 • Wyjaśnienia1 (PDF, 545.9 KiB)
 • Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu 2020 uchwalonego budżetu (PDF, 611.9 KiB)
 • Opinia RIO o prawidłowości kwoty długu (PDF, 801.3 KiB)
 • Uchwała RG Nr XVII.115.2020 (PDF, 4.3 MiB)
 • Rb-28S IV kwartał 2019 GMINA (PDF, 1.1 MiB)
 • Rb-27S IV kwartał 2019 GMINA (PDF, 649.8 KiB)
 • Wyjaśnienia 2 (PDF, 278.4 KiB)
 • Opinia RIO I półrocze 2020 r. (PDF, 207.6 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-07-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-17 09:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 156.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 723 KiB)
 • projekt techniczny wraz z STWiOR i przedmiarem robót (PDF, 420.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 23.6 KiB)
 • INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT (PDF, 368.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 549.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji