ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie

Status: ogłoszony

Tryb: podstawowy

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Lipinki Łużyckie

Finansowanie: Nie dotyczy

Nr UZP: 2022/BZP 00294538/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-08-22 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-08-22 11:00:00

Miejsce złożenia oferty: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu

Ogłoszono dnia: 2022-08-05 przez

Treść:

w załączeniu

Załączniki