ˆ

Sprawozdania finansowe

Szczegóły informacji

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-05-17 09:46:21 przez Anna Kuczak

Załączniki