ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

XXIV sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Informacja ogłoszona dnia 2021-05-06 08:26:48 przez Tomasz Paś

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  z działalności Ośrodka oraz realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Lipinki Łużyckie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie  „Strategii Rozwiązywania  Problemów Społecznych Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2021- 2030”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za bezzasadną.
11. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz ENEA Oświetlenie z siedzibą w Szczecinie.
14. Podjęcie  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze powiatów żarskiego i żagańskiego poprzez zwiększanie ilości połączeń kolejowych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok .
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021-2033.
17. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za 2020 rok.
18. Podjęcie  uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lipinki Łużyckie  do 2030 roku.
19. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Zakończenie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-06 08:26:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-06 08:26:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-06 13:06:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
499 raz(y)