ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 2/2022Drukuj informację Przetarg numer: 2/2022

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 2/2022

Ogłaszający: Wójt Gminy

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lipinki Łużyckie

Ogłoszono dnia: 2022-12-20 00:00:00 przez

Data przetargu

2023-02-07 10:00:00

Miejsce

Sala posiedzeń (pok. nr 12) Urzędu Gminy w Lipinkach Łużyckich

Księga wieczysta

ZG1R/00046084/4

Cena wywoławcza

dla działki nr 104/3 o pow. 0,1135 ha - cena wywoławcza wynosi 33 050,00 zł

dla działki nr 104/6 o pow. 0,1643 ha - cena wywoławcza wynosi 47 260,00 zł


godziny przetargów:
dla działki nr 104/3 - 10.00
dla działki nr 104/6 - 11.00

Wadium

dla działki nr 104/3 o pow. 0,1135 ha - wadium wynosi 3 305,00 zł

dla działki nr 104/6 o pow. 0,1643 ha - wadium wynosi 4 726,00 zł

W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do dnia 31.01.2023 r. wpłacą wadium gotówką w kasie Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie lub przelewem na rachunek bankowy PKO BP O/Żary nr 63 1020 5460 0000 5802 0006 0582 z dopiskiem: „wadium na działkę nr …….., obręb Pietrzyków” (wpisując w brakujące miejsce nr właściwej działki). W przypadku dokonania płatności w formie przelewu bankowego, wpłata winna nastąpić odpowiednio wcześniej, aby została ujawniona na rachunku organizatora przetargu najpóźniej w dniu 31.01.2023 r.
Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu na podane przez nich konto bankowe. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

Opis

Niezabudowane nieruchomości gruntowe, w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi

Informacje dodatkowe

Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej: - dowód wpłaty wadium oraz w przypadku: - osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), - pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz oryginał pełnomocnictwa notarialnego lub oryginał pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego zaświadczenia (oryginału) o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, - podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginału), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa, - małżonków - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginałem) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Ogłoszenie o przetargu zostaje wywieszone w siedzibie tutejszego urzędu (tablicy ogłoszeń) oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.lipinki-luzyckie.pl. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie. Dodatkowych informacji o przetargu można uzyskać: na stronie internetowej www.bip.lipinki-luzyckie.pl, w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie lub pod numerem telefonu (068) 362 62 30 wew.43.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Jurczyszyn
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-20 10:07:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kuczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-20 10:14:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kuczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-16 08:19:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
372 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony