ˆ

Aktualności

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XXXIII sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-05-18 08:27:11 przez Tomasz Paś

Akapit nr - brak tytułu

XXXIII sesja  Rady  Gminy  Lipinki  Łużyckie - 20 maja 2022 roku, godz. 9.30. Sesja odbędzie się  w sali narad Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie.
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych Pietrzyków i Piotrowice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2022-2033.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka”.
10. Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  z działalności Ośrodka oraz realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Lipinki Łużyckie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
13. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za 2021 rok.
14. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
15. Wolne wnioski i informacje.
« powrót do poprzedniej strony