ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 11
Data ogłoszenia
2016-11-15
Termin składania dokumentów
2016-11-29 14:00:00
Stanowisko
ds. obywatelskich
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Gminy Lipinki Łużyckie
Lp: 12
Data ogłoszenia
2016-04-15
Termin składania dokumentów
2016-05-04 12:00:00
Stanowisko
ds. wodociągów i kanalizacji
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Infrastruktury
Lp: 13
Data ogłoszenia
2016-02-10
Termin składania dokumentów
2016-02-25 12:00:00
Stanowisko
ds. rozliczeń gospodarki wodno-ściekowej i oświaty
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Gminy Lipinki Łużyckie
Lp: 14
Data ogłoszenia
2015-07-15
Termin składania dokumentów
2015-07-29 14:00:00
Stanowisko
ds. administracyjnych i obsługi sekretariatu
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Gminy Lipinki Łużyckie
Lp: 15
Data ogłoszenia
2015-05-06
Termin składania dokumentów
2015-05-21 12:00:00
Stanowisko
Sekretarz Gminy
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Gminy Lipinki Łużyckie
Lp: 16
Data ogłoszenia
2013-03-01
Termin składania dokumentów
2013-03-18 14:00:00
Stanowisko
ds. gospodarki odpadami, egzekucji podatków i opłat
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Administracyjno-Gospodarczy, Ochrony Środowiska i Promocji

Nawigacja między stronami listy informacji