ˆ

W toku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2023-08-22
Termin składania dokumentów
2023-09-04 15:00:00
Stanowisko
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipinkach Łużyckich
Nazwa wydziału ogłaszającego
Gminna Biblioteka Publiczna
Lp: 2
Data ogłoszenia
2022-12-28
Termin składania dokumentów
2023-01-09 14:00:00
Stanowisko
Kierownik Referatu Infrastruktury
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Infrastruktury
Lp: 3
Data ogłoszenia
2021-10-22
Termin składania dokumentów
2021-11-03 12:00:00
Stanowisko
ds. podatków
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Finansowy
Lp: 4
Data ogłoszenia
2019-04-16
Termin składania dokumentów
2019-04-30 10:00:00
Stanowisko
robotnik gospodarczy
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Infrastruktury
Lp: 5
Data ogłoszenia
2017-08-07
Termin składania dokumentów
2017-08-22 15:30:00
Stanowisko
Intendent w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lipinkach Łużyckich
Nazwa wydziału ogłaszającego
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Lp: 6
Data ogłoszenia
2016-07-15
Termin składania dokumentów
2016-08-01 10:00:00
Stanowisko
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Nazwa wydziału ogłaszającego
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Lp: 7
Data ogłoszenia
2016-04-21
Termin składania dokumentów
2016-05-11 14:00:00
Stanowisko
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Nazwa wydziału ogłaszającego
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Lp: 8
Data ogłoszenia
2015-06-25
Termin składania dokumentów
2015-07-10 12:00:00
Stanowisko
stanowisko ds. kadrowych, gospodarczych i obsługi sekretariatu
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Gminy Lipinki Łużyckie