Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 484

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje ogólne 20378
Charakterystyka ogólna 18124
Mapa Lipinki Łużyckie 7554
Herb i flaga gminy 6908
Historia i turystyka 18705
Aktualności 746517
Komunikaty meteorologiczne 16357
Honorowi Obywatele 18403
Gmina 15398
Ogłoszenia 11493
Jednostki organizacyjne 22202
Ośrodek Pomocy Społecznej 34818
Wydarzenia/ Ogłoszenia 21589
Zespół Szkolno-Przedszkolny 4074
Gminna Biblioteka Publiczna 9118
Wydarzenia/ Ogłoszenia 2363
Jednostki pomocnicze 11423
Stowarzyszenia i związki międzygminne 10410
Obwieszczenia 88058
Inwestycje 33883
Oferty inwestycyjne 5792
Promocyjny film o Gminie Lipinki Łużyckie 4797
Akty prawne 196504
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 49336
Uchwały Rady Gminy 2010-2014 327666
Organy 12035
Wójt 10751
Raporty i sprawozdania 272
Rada 16016
Kadencja 2018 - 2023 560
Aktualności 2559
Rada Gminy 952
Składy komisji 668
Uchwały Rady Gminy 0
Imienne wykazy głosowań 11717
Protokoły z sesji 717
Interpelacje i zapytania 207
Wnioski komisji 208
Transmisja Obrad Sesji 0
Kadencja 2014 - 2018 8234
Kadencja 2010 - 2014 9635
Prawo lokalne 8389
Statut 6815
Uchwały do 20.06.2012 3402
Budżet 8237
Wieloletni Program Inwestycyjny 4586
Podatki lokalne 15107
Oświata, kultura, sport 9171
Gospodarka wodno-ściekowa 6817
Kadencja RG 2010-2014 66440
Strategia Rozwoju Gminy 7609
Plan zagospodarowania przestrzennego 6204
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipinki Łużyckie 5231
Inne 3393
Akty prawa miejscowego 0
Ogłoszenia 189581
Obwieszczenia 61
Rodzina 500 20545
Dobry Start 300 2296
Emp@tia 5946
Gospodarka Odpadami 30018
ogłoszenia 27612
formularz deklaracji 9469
opłata 7542
harmonogram 30006
podmiot odbierający odpady komunalne 1851
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 1695
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 5464
poziomy recyklingu 7464
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 1966
zasady segregacji 5485
leki 3689
baterie 3483
żarówki, świetlówki 3643
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 3513
wielkogabaryty 6192
akty prawne 14600
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 3986
przydatne linki 5242
Analiza Systemu Gospodarki 2764
Ochrona środowiska 3551
Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła 1430
Regulamin 1736
Wniosek 1601
Oświadczenie 1196
Wniosek o płatność 944
Azbest 2826
Program usuwania azbestu 1393
Wniosek 1689
Informacje dotyczące zadania 4659
Przydatne linki 1775
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4419
Przetargi 230172
Wykaz 26188
Informacja z otwarcia ofert 3118
Komunikaty 20856
Zamówienia publiczne 93768
Aktualne 143330
W toku 94602
Wyniki 57137
Archiwalne 61539
Wyniki innych postępowań 52313
Wyniki postępowania w trybie z wolnej ręki 6354
Plan postępowania 3300
Gosp. wodno - ściekowa 2820
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 3002
Informacje o jakości wody 10109
Ogłoszenia 4169
Ogólne warunki umów 2158
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2487
Wnioski, deklaracje 2590
Podatki 250
Zamówienia do 30 000 Euro 28520
Regulamin 828
Urząd Gminy 14937
Elektroniczna skrzynka podawcza 5477
Regulamin urzedu 10500
Struktura organizacyjna 22392
Prowadzone rejestry i ewidencje 5110
Podatki i opłaty lokalne 15036
Interpretacje indywidualne 4256
Kontrole 9094
Raport z badania poziomu satysfakcji klientów 12885
Planowanie przestrzenne 37804
Co i jak załatwić 113799
Wydziały 88517
Organizacje Pozarządowe 85026
Wzory formularzy 39677
Wybory 7593
Wybory samorządowe 7723
Państwowa Komisja Wyborcza 7493
Obwody i okręgi wyborcze 10846
Gminna Komisja Wyborcza 14191
Obwodowa Komisja Wyborcza 10443
2014 1117
Obwody i okręgi wyborcze 2074
Gminna Komisja Wyborcza 2036
Obwodowa Komisja Wyborcza 1749
Wybory parlamentarne 14838
Wybory prezydenckie 21989
Wybory do parlamentu UE 6310
Klauzula informacyjna 290
Państwowa Komisja Wyborcza 38
Informacje dla wyborców 6757
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 3789
Obwody głosowania i lokale wyborcze 4161
Komisje wyborcze 7201
2014 90
Informacje dla wyborców 586
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 350
Obwody głosowania i lokale wyborcze 314
Komisje wyborcze 681
Wybory sołtysów i rad sołeckich 1299
Wybory 2015 3300
Wybory 2019 544
Wybory ławników 6435
Referendum 12372
Wybory uzupełniające 16908
Rejestry 4
Rejestr informacji o środowisku 2715
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 15278
Rejestr instytucji kultury 5030
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2238
Oświadczenia majątkowe 393543
Sprawozdania finansowe 54614
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 28059
Stypendia Socjalne 6478
Przydatne linki 22373
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 4405
Orlik 14058
Aktualności 13237
Petycje 11861
Konsultacje społeczne 2555
Sprawy petentów 6485
Ogłoszenia o pracy 64302
Aktualne 22744
W toku 28313
Wyniki 106181
RODO 5856
Ogłoszenia o licytacji 902

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1733053
Redakcja biuletynu 6510
Mapa serwisu 6603
Statystyki 6760
Kanały RSS 5614
Kontakt 92207