ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 289

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje ogólne 15454
Charakterystyka ogólna 13336
Mapa Lipinki Łużyckie 5837
Herb i flaga gminy 5339
Historia i turystyka 14062
Aktualności 363979
Komunikaty meteorologiczne 7525
Honorowi Obywatele 14687
Gmina 12352
Ogłoszenia 9487
Jednostki organizacyjne 16850
Ośrodek Pomocy Społecznej 24823
Wydarzenia/ Ogłoszenia 16457
Zespół Szkolno-Przedszkolny 3515
Gminna Biblioteka Publiczna 6907
Wydarzenia/ Ogłoszenia 1962
Jednostki pomocnicze 8103
Stowarzyszenia i związki międzygminne 7575
Obwieszczenia 51015
Inwestycje 22319
Oferty inwestycyjne 4421
Promocyjny film o Gminie Lipinki Łużyckie 3317
Akty prawne 95197
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 26766
Uchwały Rady Gminy 2010-2014 211690
Organy 9402
Wójt 7690
Rada 8728
Kadencja 2010 - 2014 5945
Kadencja 2014 - 2018 5096
Prawo lokalne 6793
Statut 5154
Uchwały do 20.06.2012 2828
Budżet 6091
Wieloletni Program Inwestycyjny 3713
Podatki lokalne 11292
Oświata, kultura, sport 6843
Gospodarka wodno-ściekowa 5171
Kadencja RG 2010-2014 44675
Strategia Rozwoju Gminy 5564
Plan zagospodarowania przestrzennego 4816
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipinki Łużyckie 4208
Inne 2769
Akty prawa miejscowego 0
Ogłoszenia 136822
Rodzina 500 9806
Emp@tia 3651
Gospodarka Odpadami 26860
ogłoszenia 17208
formularz deklaracji 5797
opłata 5038
harmonogram 15285
podmiot odbierający odpady komunalne 453
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 415
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 3383
poziomy recyklingu 4634
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 1528
zasady segregacji 3514
leki 2568
baterie 2335
żarówki, świetlówki 2627
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 1940
wielkogabaryty 3678
akty prawne 9026
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 3008
przydatne linki 3344
Analiza Systemu Gospodarki Odpadami na Terenie Gminy Lipinki Łużyckie rok 2014 2273
Analiza Systemu Gospodarki Odpadami na Terenie Gminy Lipinki Łużyckie rok 2015 1950
Analiza Systemu Gospodarki Odpadami na Terenie Gminy Lipinki Łużyckie rok 2016 1040
Gosp. wodno - ściekowa 1119
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 838
Informacje o jakości wody 2199
Ogłoszenia 897
Ogólne warunki umów 593
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 655
Wnioski, deklaracje 708
Ochrona środowiska 1746
Azbest 1499
Program usuwania azbestu 312
Wniosek 355
Informacje dotyczące zadania 643
Przydatne linki 401
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 1997
Komunikaty 16700
Przetargi 149606
Wykaz 13891
Informacja z otwarcia ofert 1436
Zamówienia publiczne 53953
Aktualne 95279
W toku 65800
Wyniki 27045
Archiwalne 29932
Wyniki innych postępowań 23389
Wyniki postępowania w trybie z wolnej ręki 4028
Plan postępowania 1160
Planowanie przestrzenne 19509
Organizacje Pozarządowe 55420
Zamówienia do 30 000 Euro 10133
Urząd Gminy 11955
Elektroniczna skrzynka podawcza 4317
Regulamin urzedu 6867
Struktura organizacyjna 13704
Prowadzone rejestry i ewidencje 3955
Podatki i opłaty lokalne 9187
Interpretacje indywidualne 3290
Kontrole 6472
Raport z badania poziomu satysfakcji klientów 8950
Co i jak załatwić 45502
Wydziały 27834
Wybory 5707
Wybory samorządowe 5653
Państwowa Komisja Wyborcza 18
Obwody i okręgi wyborcze 7003
Gminna Komisja Wyborcza 6494
Obwodowa Komisja Wyborcza 5883
Wybory parlamentarne 7852
Wybory prezydenckie 12409
Wybory do parlamentu UE 4608
Państwowa Komisja Wyborcza 32
Informacje dla wyborców 4725
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 2835
Obwody głosowania i lokale wyborcze 2856
Komisje wyborcze 4785
Wybory sołtysów i rad sołeckich 850
Wybory 2015 2134
Wybory ławników 3898
Referendum 7077
Wybory uzupełniające 8437
Wzory formularzy 27518
Rejestry 4
Rejestr informacji o środowisku 2199
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 11666
Rejestr instytucji kultury 2729
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 722
Sprawy petentów 5133
Oświadczenia majątkowe 204906
Sprawozdania finansowe 38288
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 18555
Stypendia Socjalne 3374
Przydatne linki 16071
Ogłoszenia o pracy 38865
Aktualne 12258
W toku 16617
Wyniki 47613
Petycje 4646
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 2389
Orlik 10713
Aktualności 8688

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 890292
Redakcja biuletynu 5267
Mapa serwisu 5336
Statystyki 5735
Kanały RSS 4426
Kontakt 66114

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie