ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 335

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje ogólne 16510
Charakterystyka ogólna 14335
Mapa Lipinki Łużyckie 6291
Herb i flaga gminy 5767
Historia i turystyka 15151
Aktualności 425924
Komunikaty meteorologiczne 9067
Honorowi Obywatele 15648
Gmina 13029
Ogłoszenia 9877
Jednostki organizacyjne 17877
Ośrodek Pomocy Społecznej 26673
Wydarzenia/ Ogłoszenia 17496
Zespół Szkolno-Przedszkolny 3654
Gminna Biblioteka Publiczna 7343
Wydarzenia/ Ogłoszenia 2067
Jednostki pomocnicze 8845
Stowarzyszenia i związki międzygminne 8235
Obwieszczenia 57881
Inwestycje 24936
Oferty inwestycyjne 4744
Promocyjny film o Gminie Lipinki Łużyckie 3668
Akty prawne 113563
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 30926
Uchwały Rady Gminy 2010-2014 234053
Organy 9992
Wójt 8319
Rada 8998
Kadencja 2010 - 2014 6647
Kadencja 2014 - 2018 5759
Prawo lokalne 7168
Statut 5532
Uchwały do 20.06.2012 3004
Budżet 6439
Wieloletni Program Inwestycyjny 3903
Podatki lokalne 12058
Oświata, kultura, sport 7317
Gospodarka wodno-ściekowa 5521
Kadencja RG 2010-2014 48261
Strategia Rozwoju Gminy 6069
Plan zagospodarowania przestrzennego 5149
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipinki Łużyckie 4494
Inne 2951
Akty prawa miejscowego 0
Ogłoszenia 147373
Rodzina 500 12216
Emp@tia 4292
Gospodarka Odpadami 27426
ogłoszenia 19452
formularz deklaracji 6563
opłata 5485
harmonogram 17838
podmiot odbierający odpady komunalne 778
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 717
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 3832
poziomy recyklingu 5274
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 1638
zasady segregacji 3928
leki 2809
baterie 2583
żarówki, świetlówki 2855
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 2287
wielkogabaryty 4183
akty prawne 10130
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 3276
przydatne linki 3831
Analiza Systemu Gospodarki 266
Gosp. wodno - ściekowa 1486
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 1292
Informacje o jakości wody 3520
Ogłoszenia 1435
Ogólne warunki umów 901
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 977
Wnioski, deklaracje 1151
Ochrona środowiska 2157
Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła 136
Regulamin 186
Wniosek 186
Oświadczenie 182
Azbest 1842
Program usuwania azbestu 578
Wniosek 663
Informacje dotyczące zadania 1243
Przydatne linki 751
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2616
Komunikaty 17764
Przetargi 163869
Wykaz 16089
Informacja z otwarcia ofert 1838
Zamówienia publiczne 59488
Aktualne 102614
W toku 69473
Wyniki 30681
Archiwalne 34481
Wyniki innych postępowań 27054
Wyniki postępowania w trybie z wolnej ręki 4535
Plan postępowania 1564
Planowanie przestrzenne 22897
Organizacje Pozarządowe 61225
Zamówienia do 30 000 Euro 13661
Urząd Gminy 12575
Elektroniczna skrzynka podawcza 4606
Regulamin urzedu 7587
Struktura organizacyjna 15302
Prowadzone rejestry i ewidencje 4249
Podatki i opłaty lokalne 10383
Interpretacje indywidualne 3520
Kontrole 7008
Raport z badania poziomu satysfakcji klientów 9650
Co i jak załatwić 57118
Wydziały 37751
Wybory 6009
Wybory samorządowe 6101
Państwowa Komisja Wyborcza 698
Obwody i okręgi wyborcze 7770
Gminna Komisja Wyborcza 7278
Obwodowa Komisja Wyborcza 6596
Wybory parlamentarne 9367
Wybory prezydenckie 14493
Wybory do parlamentu UE 4989
Państwowa Komisja Wyborcza 32
Informacje dla wyborców 5118
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 3086
Obwody głosowania i lokale wyborcze 3102
Komisje wyborcze 5170
Wybory sołtysów i rad sołeckich 957
Wybory 2015 2426
Wybory ławników 4385
Referendum 8314
Wybory uzupełniające 10694
Wzory formularzy 29725
Rejestry 4
Rejestr informacji o środowisku 2346
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 12513
Rejestr instytucji kultury 3100
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1034
Sprawy petentów 5451
Oświadczenia majątkowe 234699
Sprawozdania finansowe 41185
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 20821
Stypendia Socjalne 4138
Przydatne linki 17502
Ogłoszenia o pracy 42519
Aktualne 13942
W toku 18577
Wyniki 56351
Petycje 6074
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 2947
Orlik 11568
Aktualności 9665

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1010334
Redakcja biuletynu 5553
Mapa serwisu 5609
Statystyki 5985
Kanały RSS 4761
Kontakt 71850

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie