ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 440

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje ogólne 19491
Charakterystyka ogólna 16885
Mapa Lipinki Łużyckie 7181
Herb i flaga gminy 6558
Historia i turystyka 17538
Aktualności 614683
Komunikaty meteorologiczne 14085
Honorowi Obywatele 17587
Gmina 14906
Ogłoszenia 10927
Jednostki organizacyjne 20803
Ośrodek Pomocy Społecznej 31525
Wydarzenia/ Ogłoszenia 19947
Zespół Szkolno-Przedszkolny 3981
Gminna Biblioteka Publiczna 8473
Wydarzenia/ Ogłoszenia 2289
Jednostki pomocnicze 10517
Stowarzyszenia i związki międzygminne 9523
Obwieszczenia 75429
Inwestycje 30401
Oferty inwestycyjne 5459
Promocyjny film o Gminie Lipinki Łużyckie 4406
Akty prawne 166099
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 44652
Uchwały Rady Gminy 2010-2014 295485
Organy 11571
Wójt 10043
Rada 9917
Kadencja 2018 - 2023 392
Aktualności 1174
Rada Gminy 436
Składy komisji 365
Uchwały Rady Gminy 0
Imienne wykazy głosowań 4474
Protokoły z sesji 419
Interpelacje i zapytania 121
Wnioski komisji 134
Transmisja Obrad Sesji 0
Kadencja 2014 - 2018 7332
Kadencja 2010 - 2014 8481
Prawo lokalne 8097
Statut 6375
Uchwały do 20.06.2012 3303
Budżet 7489
Wieloletni Program Inwestycyjny 4331
Podatki lokalne 13942
Oświata, kultura, sport 8505
Gospodarka wodno-ściekowa 6358
Kadencja RG 2010-2014 58322
Strategia Rozwoju Gminy 7054
Plan zagospodarowania przestrzennego 5878
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipinki Łużyckie 4967
Inne 3286
Akty prawa miejscowego 0
Ogłoszenia 174933
Obwieszczenia 0
Rodzina 500 17764
Dobry Start 300 1637
Emp@tia 5501
Gospodarka Odpadami 29246
ogłoszenia 24360
formularz deklaracji 8246
opłata 6726
harmonogram 25086
podmiot odbierający odpady komunalne 1518
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 1358
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 4784
poziomy recyklingu 6623
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 1889
zasady segregacji 4934
leki 3347
baterie 3138
żarówki, świetlówki 3382
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 3040
wielkogabaryty 5412
akty prawne 12831
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 3737
przydatne linki 4772
Analiza Systemu Gospodarki 1595
Ochrona środowiska 3201
Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła 763
Regulamin 914
Wniosek 960
Oświadczenie 818
Wniosek o płatność 667
Azbest 2494
Program usuwania azbestu 1117
Wniosek 1369
Informacje dotyczące zadania 3080
Przydatne linki 1434
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3761
Przetargi 207979
Wykaz 22282
Informacja z otwarcia ofert 2698
Komunikaty 19951
Zamówienia publiczne 79474
Aktualne 127563
W toku 82372
Wyniki 44111
Archiwalne 48849
Wyniki innych postępowań 40005
Wyniki postępowania w trybie z wolnej ręki 5624
Plan postępowania 2646
Gosp. wodno - ściekowa 2525
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 2369
Informacje o jakości wody 7196
Ogłoszenia 3062
Ogólne warunki umów 1616
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1775
Wnioski, deklaracje 2076
Zamówienia do 30 000 Euro 22872
Regulamin 400
Organizacje Pozarządowe 76068
Urząd Gminy 14419
Elektroniczna skrzynka podawcza 5189
Regulamin urzedu 9318
Struktura organizacyjna 19169
Prowadzone rejestry i ewidencje 4828
Podatki i opłaty lokalne 13350
Interpretacje indywidualne 4009
Kontrole 8247
Raport z badania poziomu satysfakcji klientów 11565
Planowanie przestrzenne 31466
Co i jak załatwić 90061
Wydziały 66784
Wzory formularzy 35893
Wybory 7256
Wybory samorządowe 7403
Państwowa Komisja Wyborcza 4789
Obwody i okręgi wyborcze 9752
Gminna Komisja Wyborcza 11482
Obwodowa Komisja Wyborcza 8922
2014 604
Obwody i okręgi wyborcze 959
Gminna Komisja Wyborcza 975
Obwodowa Komisja Wyborcza 765
Wybory parlamentarne 12673
Wybory prezydenckie 18966
Wybory do parlamentu UE 5845
Państwowa Komisja Wyborcza 34
Informacje dla wyborców 5982
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 3546
Obwody głosowania i lokale wyborcze 3552
Komisje wyborcze 6054
2014 32
Informacje dla wyborców 101
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 60
Obwody głosowania i lokale wyborcze 58
Komisje wyborcze 105
Wybory sołtysów i rad sołeckich 1222
Wybory 2015 3027
Wybory 2019 185
Wybory ławników 5448
Referendum 10827
Wybory uzupełniające 14235
Rejestry 4
Rejestr informacji o środowisku 2626
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 14284
Rejestr instytucji kultury 4149
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1771
Oświadczenia majątkowe 336821
Sprawozdania finansowe 49233
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 26006
Stypendia Socjalne 5725
Przydatne linki 20882
Sprawy petentów 6212
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 3984
Orlik 13225
Aktualności 11857
Petycje 9408
Konsultacje społeczne 1776
Ogłoszenia o pracy 55602
Aktualne 19435
W toku 24608
Wyniki 84171
RODO 3800
Ogłoszenia o licytacji 344

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1426328
Redakcja biuletynu 6291
Mapa serwisu 6400
Statystyki 6596
Kanały RSS 5455
Kontakt 86928

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie