ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 418

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje ogólne 18922
Charakterystyka ogólna 16374
Mapa Lipinki Łużyckie 6994
Herb i flaga gminy 6411
Historia i turystyka 17058
Aktualności 570214
Komunikaty meteorologiczne 13029
Honorowi Obywatele 17215
Gmina 14532
Ogłoszenia 10708
Jednostki organizacyjne 20219
Ośrodek Pomocy Społecznej 30404
Wydarzenia/ Ogłoszenia 19351
Zespół Szkolno-Przedszkolny 3934
Gminna Biblioteka Publiczna 8252
Wydarzenia/ Ogłoszenia 2249
Jednostki pomocnicze 10152
Stowarzyszenia i związki międzygminne 9190
Obwieszczenia 70535
Inwestycje 29278
Oferty inwestycyjne 5317
Promocyjny film o Gminie Lipinki Łużyckie 4226
Akty prawne 153383
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 41454
Uchwały Rady Gminy 2010-2014 281424
Organy 11289
Wójt 9712
Rada 9761
Kadencja 2018 - 2023 297
Aktualności 704
Rada Gminy 314
Składy komisji 246
Uchwały Rady Gminy 0
Imienne wykazy głosowań 2424
Protokoły z sesji 281
Interpelacje i zapytania 80
Wnioski komisji 93
Transmisja Obrad Sesji 0
Kadencja 2014 - 2018 7009
Kadencja 2010 - 2014 8043
Prawo lokalne 7924
Statut 6216
Uchwały do 20.06.2012 3251
Budżet 7195
Wieloletni Program Inwestycyjny 4219
Podatki lokalne 13478
Oświata, kultura, sport 8220
Gospodarka wodno-ściekowa 6169
Kadencja RG 2010-2014 55359
Strategia Rozwoju Gminy 6847
Plan zagospodarowania przestrzennego 5727
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipinki Łużyckie 4859
Inne 3221
Akty prawa miejscowego 0
Ogłoszenia 168842
Obwieszczenia 0
Rodzina 500 16673
Dobry Start 300 1373
Emp@tia 5272
Gospodarka Odpadami 28930
ogłoszenia 23153
formularz deklaracji 7835
opłata 6400
harmonogram 23369
podmiot odbierający odpady komunalne 1368
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 1215
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 4540
poziomy recyklingu 6336
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 1846
zasady segregacji 4716
leki 3222
baterie 3024
żarówki, świetlówki 3269
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 2855
wielkogabaryty 5124
akty prawne 12167
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 3630
przydatne linki 4568
Analiza Systemu Gospodarki 1244
Ochrona środowiska 3003
Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła 583
Regulamin 712
Wniosek 741
Oświadczenie 633
Wniosek o płatność 543
Azbest 2350
Program usuwania azbestu 1017
Wniosek 1211
Informacje dotyczące zadania 2573
Przydatne linki 1304
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3496
Przetargi 198316
Wykaz 20864
Informacja z otwarcia ofert 2511
Komunikaty 19517
Zamówienia publiczne 73797
Aktualne 121095
W toku 78051
Wyniki 39513
Archiwalne 44302
Wyniki innych postępowań 35830
Wyniki postępowania w trybie z wolnej ręki 5369
Plan postępowania 2393
Gosp. wodno - ściekowa 2306
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 2051
Informacje o jakości wody 6132
Ogłoszenia 2732
Ogólne warunki umów 1433
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1509
Wnioski, deklaracje 1883
Zamówienia do 30 000 Euro 20875
Regulamin 221
Organizacje Pozarządowe 72626
Urząd Gminy 14054
Elektroniczna skrzynka podawcza 5065
Regulamin urzedu 8838
Struktura organizacyjna 18224
Prowadzone rejestry i ewidencje 4711
Podatki i opłaty lokalne 12673
Interpretacje indywidualne 3909
Kontrole 7962
Raport z badania poziomu satysfakcji klientów 11058
Planowanie przestrzenne 29337
Co i jak załatwić 81412
Wydziały 58513
Wzory formularzy 34478
Wybory 7045
Wybory samorządowe 7267
Państwowa Komisja Wyborcza 3808
Obwody i okręgi wyborcze 9343
Gminna Komisja Wyborcza 10442
Obwodowa Komisja Wyborcza 8351
2014 403
Obwody i okręgi wyborcze 620
Gminna Komisja Wyborcza 650
Obwodowa Komisja Wyborcza 440
Wybory parlamentarne 11887
Wybory prezydenckie 17931
Wybory do parlamentu UE 5631
Państwowa Komisja Wyborcza 33
Informacje dla wyborców 5733
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 3458
Obwody głosowania i lokale wyborcze 3453
Komisje wyborcze 5861
Wybory sołtysów i rad sołeckich 1141
Wybory 2015 2897
Wybory ławników 5191
Referendum 10234
Wybory uzupełniające 13369
Rejestry 4
Rejestr informacji o środowisku 2589
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 13941
Rejestr instytucji kultury 3874
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1612
Oświadczenia majątkowe 313432
Sprawozdania finansowe 47270
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 24996
Stypendia Socjalne 5421
Przydatne linki 20221
Sprawy petentów 6076
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 3776
Orlik 12891
Aktualności 11329
Petycje 8630
Konsultacje społeczne 1482
Ogłoszenia o pracy 51686
Aktualne 17976
W toku 22879
Wyniki 75727
RODO 2861

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1320077
Redakcja biuletynu 6152
Mapa serwisu 6268
Statystyki 6491
Kanały RSS 5360
Kontakt 83896

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie