Statystyki - Gmina Lipinki Łużyckie
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 364

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje ogólne 17129
Charakterystyka ogólna 14850
Mapa Lipinki Łużyckie 6489
Herb i flaga gminy 5965
Historia i turystyka 15671
Aktualności 463579
Komunikaty meteorologiczne 10035
Honorowi Obywatele 16071
Gmina 13429
Ogłoszenia 10063
Jednostki organizacyjne 18458
Ośrodek Pomocy Społecznej 27652
Wydarzenia/ Ogłoszenia 18015
Zespół Szkolno-Przedszkolny 3717
Gminna Biblioteka Publiczna 7575
Wydarzenia/ Ogłoszenia 2114
Jednostki pomocnicze 9200
Stowarzyszenia i związki międzygminne 8476
Obwieszczenia 61200
Inwestycje 26097
Oferty inwestycyjne 4890
Promocyjny film o Gminie Lipinki Łużyckie 3823
Akty prawne 123913
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 34446
Uchwały Rady Gminy 2010-2014 246642
Organy 10341
Wójt 8711
Rada 9145
Kadencja 2010 - 2014 6989
Kadencja 2014 - 2018 6077
Prawo lokalne 7356
Statut 5719
Uchwały do 20.06.2012 3089
Budżet 6611
Wieloletni Program Inwestycyjny 3982
Podatki lokalne 12436
Oświata, kultura, sport 7537
Gospodarka wodno-ściekowa 5717
Kadencja RG 2010-2014 50216
Strategia Rozwoju Gminy 6281
Plan zagospodarowania przestrzennego 5316
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipinki Łużyckie 4591
Inne 3024
Akty prawa miejscowego 0
Ogłoszenia 152924
Rodzina 500 13388
Dobry Start 300 423
Emp@tia 4594
Gospodarka Odpadami 27788
ogłoszenia 20521
formularz deklaracji 6897
opłata 5706
harmonogram 19285
podmiot odbierający odpady komunalne 918
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 836
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 4007
poziomy recyklingu 5563
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 1692
zasady segregacji 4166
leki 2919
baterie 2691
żarówki, świetlówki 2956
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 2427
wielkogabaryty 4452
akty prawne 10632
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 3377
przydatne linki 4032
Analiza Systemu Gospodarki 490
Gosp. wodno - ściekowa 1724
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 1539
Informacje o jakości wody 4149
Ogłoszenia 1836
Ogólne warunki umów 1038
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1130
Wnioski, deklaracje 1340
Ochrona środowiska 2382
Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła 255
Regulamin 315
Wniosek 307
Oświadczenie 302
Wniosek o płatność 172
Azbest 2017
Program usuwania azbestu 721
Wniosek 805
Informacje dotyczące zadania 1527
Przydatne linki 918
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2887
Komunikaty 18199
Przetargi 173079
Wykaz 17378
Informacja z otwarcia ofert 2048
Zamówienia publiczne 63160
Aktualne 108323
W toku 71631
Wyniki 32803
Archiwalne 37057
Wyniki innych postępowań 29293
Wyniki postępowania w trybie z wolnej ręki 4772
Plan postępowania 1761
Planowanie przestrzenne 24823
Organizacje Pozarządowe 64098
Zamówienia do 30 000 Euro 16059
Urząd Gminy 12942
Elektroniczna skrzynka podawcza 4732
Regulamin urzedu 7957
Struktura organizacyjna 16037
Prowadzone rejestry i ewidencje 4374
Podatki i opłaty lokalne 10984
Interpretacje indywidualne 3642
Kontrole 7284
Raport z badania poziomu satysfakcji klientów 9971
Co i jak załatwić 63705
Wydziały 43185
Wybory 6157
Wybory samorządowe 6312
Państwowa Komisja Wyborcza 914
Obwody i okręgi wyborcze 8093
Gminna Komisja Wyborcza 7590
Obwodowa Komisja Wyborcza 6882
Wybory parlamentarne 10049
Wybory prezydenckie 15523
Wybory do parlamentu UE 5158
Państwowa Komisja Wyborcza 33
Informacje dla wyborców 5293
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 3194
Obwody głosowania i lokale wyborcze 3201
Komisje wyborcze 5353
Wybory sołtysów i rad sołeckich 1002
Wybory 2015 2568
Wybory ławników 4598
Referendum 8828
Wybory uzupełniające 11501
Wzory formularzy 30822
Rejestry 4
Rejestr informacji o środowisku 2428
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 12965
Rejestr instytucji kultury 3299
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1200
Sprawy petentów 5616
Oświadczenia majątkowe 255996
Sprawozdania finansowe 42905
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 21859
Stypendia Socjalne 4470
Przydatne linki 18100
Ogłoszenia o pracy 45026
Aktualne 15102
W toku 19685
Wyniki 61164
Petycje 6705
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 3165
Orlik 11950
Aktualności 10145
Konsultacje społeczne 462
RODO 741

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1093753
Redakcja biuletynu 5683
Mapa serwisu 5759
Statystyki 6093
Kanały RSS 4920
Kontakt 75008

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie